Nieterminowe opłacenie podatków: dochodowego i VAT oraz składek ZUS wiąże się z odsetkami. Jeżeli jednak nie przekraczają one kwoty 8,70 zł - nie trzeba ich płacić. Warto wiedzieć do kiedy płacić VAT, ZUS i dochodowy, aby uniknąć dodatkowych kosztów.

Do kiedy płacić podatki?

 1. do 7. dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej,
 2. do 20. dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych,
 3. do 20. dnia każdego miesiąca przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych lub liniowo, wpłaca zaliczki na podatek dochodowy,
 4. do 25. dnia każdego miesiąca rozlicza się VAT i składa formularz VAT-7, a w przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie - do 25. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale,
 5. do 15. dnia każdego miesiąca (wersja papierowa) lub do 25. dnia (wersja elektroniczna) do urzędu składa się VAT UE za miesiąc poprzedni (w przypadku rozliczenia kwartalnego do 15. lub 25. dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale).

Do kiedy płacić ZUS?

 1. do 10. dnia każdego miesiąca składki opłaca przedsiębiorca niezatrudniający pracowników,
 2. do 15. dnia każdego miesiąca składki opłaca przedsiębiorca zatrudniający pracowników - za siebie oraz za pracowników.
Nieopłacenie składki na ubezpieczenie chorobowe w terminie powoduje ustanie ubezpieczenia chorobowego, już od pierwszego dnia miesiąca, za który jej nie opłacono.

Kiedy składać i do kiedy płacić roczne zeznania podatkowe?

 1. PIT-28 - do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym,
 2. PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 - do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.  W tym terminie należy również wpłacić podatek (jeśli wynika to ze złożonego zeznania), czyli różnicę między podatkiem należnym, a sumą wpłaconych zaliczek za dany rok,
 3. PIT-11 to informacja o dochodach uzyskanych przez pracowników, zleceniobiorców czy dziełobiorców - do 31 stycznia roku następnego roku (w wersji papierowej) lub do końca lutego (w wersji elektronicznej),
 4. PIT-4R - do 31 stycznia,
 5. PIT-8AR - do 31 stycznia za rok poprzedni.
Pamiętaj, że notoryczne niepłacenie podatków w terminie traktowane jest jako wykroczenie skarbowe podlegające grzywnie! LinkCentrum - nowoczesna baza stron www wynagrodzenie kalkulator