Polski rezydent podatkowy, który pracował za granicą, ma obowiązek podatkowy zarówno w Polsce, jak i w obcym kraju. Może jednak wnioskować on o zwrot podatku z zagranicy – kiedy jest to możliwe i w jaki sposób należy go rozliczyć? Odpowiedź w artykule.

Rozliczenie zwrotu podatku z zagranicy a podwójne opodatkowanie

To, w jaki sposób podatnik rozlicza zwrot podatku z zagranicy, określa ustalona między danymi krajami metoda unikania podwójnego opodatkowania – jest ona zależna od tego, czy te kraje w umowie międzynarodowej uwzględniają postanowienia konwencji MLI, która zastępuje metodę wyłączenia z progresją metodą proporcjonalnego odliczenia.

Metoda wyłączenia z progresją

Ta metoda zakłada zwolnienie dochodu zagranicznego od podatku w kraju rezydencji – podlega mu zatem również i zwrot podatku z zagranicy. Podatnik nie rozlicza go wobec tego w Polsce – nie wykazuje zwrotu w polskiej deklaracji podatkowej. W przypadku otrzymywania dochodów wyłącznie za granicą podatnik nie musi ponadto składać deklaracji PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

W przypadku metody proporcjonalnego odliczenia istnieje obowiązek odprowadzenia podatku tak w Polsce, jak i za granicą, z tym że płatnik ma prawo w deklaracji dla polskiego urzędu skarbowego odliczyć kwotę uiszczoną w podatku zagranicznym. Jeżeli doszło do takiej sytuacji, czyli do odliczenia zagranicznego podatku, a następnie podatnik otrzymał jego zwrot, ten także musi być rozliczony w Polsce. Należy pamiętać, aby nie dokonywać tego w ramach korekty już złożonej deklaracji, ale w rozliczeniu składanym za rok, w którym nastąpił zwrot podatku z zagranicy.

Przykład 1.

Czy zwrot podatku z zagranicy jest również objęty ulgą abolicyjną?

Ulga abolicyjna wprowadzona w ramach ustawy o PIT ma na celu zlikwidować różnice w korzyściach dla płatnika wynikające z wyboru metody unikania podwójnego opodatkowania. Mianowicie zwalnia ona od podatku różnicę płynącą z rozliczenia dokonanego według metody proporcjonalnego odliczenia a metody wyłączenia z progresją.

Art. 27g ust. 1 ustawy o PIT nakazuje jednak twierdzić, że ulga abolicyjna dotyczy jedynie wypracowanego dochodu, a zatem nie obejmuje zwrotu podatku z zagranicy.

Kiedy i jak rozliczyć zwrot podatku z zagranicy?

Zwrot podatku z zagranicy rozlicza się w Polsce w deklaracji składanej za rok, w którym ten zwrot otrzymano. Może więc wystąpić sytuacja, w której z uwagi na różnice w trwaniu roku podatkowego w kraju rezydencji i kraju źródła dochodu podatnik w jednym roku rozliczy w Polsce swój dochód z pracy za granicą, a w innym zwrot zagranicznego podatku. Nie jest to jednak błędem i w związku z tym powinien on dokonać tego w osobnym zeznaniu za ten rok, a nie jako korektę złożonej już deklaracji.

Zwrot podatku z zagranicy – niezbędne dokumenty

Aby doszło do zwrotu podatku z zagranicy, należy skompletować odpowiednie dokumenty. Należą do nich:

  • dokumenty wydane przez pracodawcę, w których podana jest wysokość wynagrodzenia i zaliczka na podatek;

  • kopia dokumentu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu;

  • wydana przez pracodawcę po zakończeniu pracy podatnika karta podatkowa;

  • payslip z ostatniego miesiąca lub tygodnia albo wydany przez pracodawcę analogiczny dokument odpowiadający krajowi źródła dochodu;

  • numer zagranicznego ubezpieczenia socjalnego;

  • adres i nazwa zagranicznego pracodawcy podatnika.