Prowadzenie własnej działalności wiąże się często z zakupem różnego rodzaju sprzętów, maszyn i urządzeń. W terminologii podatkowo-księgowej często są one definiowana jako środki trwałe. Czym są środki trwałe? Sprawdźmy.

Środki trwałe - definicja 

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT za środki trwałe uznaje się składniki majątku, które:

 • stanowią własność lub współwłasność podatnika,
 • zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,
 • są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 ustawy.

Klasyfikacja środków trwałych

Środki trwałe podlegają klasyfikacji(KŚT). Można wyróżnić 10 głównych grup środków trwałych:

 • 0 - grunty
 • 1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
 • 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 • 3 - kotły i maszyny energetyczne
 • 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
 • 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
 • 6 - urządzenia technicznie
 • 7 - środki transportu
 • 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 9 - inwentarz żywy