Założenie straganu może okazać się bardzo opłacalnym biznesem, szczególnie w okresach sezonowych, gdzie sprzedaż niektórych produktów wzrasta kilkakrotnie. Podstawowe wymagania związane z założeniem straganu Prowadzenie straganu jest bardzo podobne do  prowadzenia sklepu. Nie musisz mieć odpowiedniego wynagrodzenia czy kwalifikacji. Musisz jednak pamiętać, że nie każdy rodzaj sprzedaży jest zezwolony na straganie - , sprzedaż alkoholu na przykład dozwolona jest jedynie na imprezach okolicznościowych. Stragan może być prowadzony przez jednoosobową działalność gospodarczą oraz w formie spółki osobowej lub kapitałowej. Jedynym wyjątkiem jest spółka partnerska, gdzie na prowadzenie działalności mogą się zdecydować jedynie wolne zawody. Założenie straganu krok po kroku Po wybraniu formy prowadzenia straganu należy złożyć odpowiednie do niej dokumenty  - CEIDG-1 lub KRS oraz ZUS. Ważne jest także określenie PDK dla straganu. W zależności od zakresu handlu, którym ma się zajmować stragan, PKD dla niego to:
  • 4789Z. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, lub
  • 4781Z. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
  • 4782Z. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach.
Zobacz też:
odpowiedzialność materialna
Dodatkowo należy odpowiednio opodatkować stragan ,do wyboru mamy:
  • zasady ogólne,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • kartę podatkową.
Przy wyborze formy opodatkowania warto oszacować planowany przychód oraz wysokość ponoszonych kosztów. Warto pamiętać, że zakupy na straganie robią zazwyczaj osoby które nie prowadzą działalności gospodarczej, najlepiej jest wtedyskorzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na limit obrotów. Potem należy jedynie wybrać formę straganu mobilną lub stacjonarną. Darmowe ogłoszenia Bardzo ważną kwestią przy prowadzeniu stragan jest obsługa klienta - otwarta i uprzejma postawa wyznacznik sukcesu. Darmowy katalog SEO