Wraz z początkiem 2016 r. w życie wchodzi wiele znowelizowanych przepisów Ordynacji podatkowej. Jedną ze zmian, zdecydowanie na korzyść podatników, ma być brak obowiązku uzasadanienia złożenia korekty w przypadku korygowania deklaracji podatkowych.

Kiedy konieczne jest uzasadnienie złożenia korekty?

Każde złożenie korekty deklaracji podatkowej wymaga dołączenia uzasadnienia. Aktualnie złożenie korekty bez stosownego uzasadnienia sprawia, że nie jest ona skuteczna. W uzasadnieniu wyjaśnia się powody zamieszczenia w deklaracji błędnych danych. Deklaracje można korygować wielokrotnie (dopuszczalne jest np. skorygowanie korekty itp.) i składać m.in. drogą elektroniczną.

Kiedy nie można złożyć korekty?

Co do zasady korekty nie można złożyć podczas postępowania podatkowego bądź kontroli podatkowej, jeżeli dotyczy okresu objętego postępowaniem/kontrolą. Jeśli w tym okresie zostanie złożona korekta, będzie ona bezskuteczna. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby skorygować deklarację za okres, który nie podlega kontroli ani postępowaniu podatkowemu.

Od 2016 roku uzasadnienie złożenia korekty nie będzie obowiązkowe

Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej zakłada, że od 2016 r. korekta deklaracji nastąpi poprzez złożenie korygującej deklaracji, a brak złożenia uzasadnienia nie będzie przesądzał o tym, że korekta ta będzie nieskuteczna. Jednocześnie podatnicy będą mieli możliwość złożenia deklaracji korygującej dołączając do niej uzasadnienie złożenia korekty, lecz będzie to zależało od ich woli. Zobacz też:
wyliczenie wynagrodzenia