Magia świąt dociera praktycznie wszędzie. Wielu przedsiębiorców chce wprowadzić w swojej firmie świąteczny klimat, co niesie za sobą rozmaite koszty. Dowiedz się, czy świąteczne wydatki w firmie można ująć w kosztach firmowych.

Prezenty dla pracowników a podatek dochodowy w świątecznych wydatkach firmy

Z okazji świąt niektórzy przedsiębiorcy chcą podarować swoim pracownikom drobne upominki, mogą to być paczki, kosze z łakociami dla pociech zatrudnionych lub inne prezenty. Tego typu świąteczne wydatki w firmie co do zasady będą mogły stanowić koszt podatkowy pracodawcy. Warto jednak pamiętać, że podarunki nie mogą należeć do grupy wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu, przykładem takiego prezentu jest alkohol . Dodatkowo, aby ująć tego typu wydatek w kosztach musi mieć on związek z przychodami. Ważne! Jeśli zakup prezentów dla pracowników pokryty został przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, pracodawca nie może potraktować go jako koszt uzyskania przychodu. Wydatki na paczki świąteczne dla pracowników powinny być udokumentowane fakturą. Pracodawca wykazuje je w 13. kolumnie KPiR - pozostałe wydatki. Co ważne, w niektórych przypadkach świąteczny prezent od pracodawcy może stanowić źródło przychodu pracownika. Jeżeli paczka została zakupiona z środków ZFŚS lub związków zawodowych i jej wartość nie przekroczyła 380 zł to co prawda będzie ona przychodem pracownika, ale zwolnionym z opodatkowania. W przypadku, gdy za prezenty świąteczne pracodawca zapłacił bieżącymi środkami firmy, będą one stanowiły przychód pracownika podlegający opodatkowaniu na podstawie regulacji art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Zobacz też:
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron Wynagrodzenia kalkulator

Prezenty świąteczne dla pracowników a podatek VAT

Jeżeli przedsiębiorca odliczył podatek VAT od zakupionych na rzecz pracowników prezentów, to co do zasady będzie on zobligowany do opodatkowania i wykazania podatku VAT należnego w rejestrze sprzedaży VAT. Wyjątkiem od tej zasady są prezenty o małej wartości, czyli upominki:o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.Odstępstwem od tej reguły są także próbki, gdy jej wręczenie:ma na celu promocję tego towaru oraz nie służy zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru. Ważne! Pracodawca powinien dopilnować otrzymania potwierdzenia odbioru prezentu przez pracownika. Przedsiębiorca w celu naliczenia VAT należnego powinien sporządzić dokument wewnętrzny , który będzie stanowił podstawę zapisów w rejestrze sprzedaży VAT.

Choinka i ozdoby świąteczne a podatek VAT

W tym przypadku zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT może dokonać pomniejszenia podatku VAT należnego (związanego ze sprzedażą) o podatek VAT naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup ozdób, jeżeli są one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wigilia pracownicza a podatek dochodowy w świątecznych wydatkach firmy Katalog stron katalog e-zwd.pl Jeśli wigilia pracownicza ma służyć jako narzędzie motywacji pracowników pracodawca może rozliczyć jej organizację w kosztach firmowych i również potraktować jako świąteczny wydatek w firmie. Będzie stanowiła ona koszt podatkowy na takiej samej zasadzie jak prezenty świąteczne dla pracowników i ozdoby świąteczne w miejscu pracy. Podatnik musi liczyć się z tym, że będzie zobowiązany do udowodnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionymi kosztami, a osiągniętymi przychodami. Poza fakturami przydatne mogą okazać się takie dokumenty, jak: plan imprezy, w którym uwzględnione zostałyby również elementy o charakterze motywującym, m.in. nagrodzenie najlepszych pracowników, czy omówienie i prezentacja wyników firmy. Pracodawca powinien mieć faktury dokumentujące poniesiony koszty (paragony nie wystarczą!). Wydatki na wigilię pracowniczą rozlicza się w 13. kolumnie KPiR. Boże narodzenie wiąże się z większymi kosztami również w przedsiębiorstwie, warto zatem umiejętnie przemyśleć świąteczne wydatki w firmie. Więcej informacji na www.poradnikwfirma.plo-Katalog.pl