Podatnicy decydujący się na formę opodatkowania według skali podatkowej lub podatek liniowy zobowiązani są w ciągu roku do składania miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. Takie zaliczki są naliczane w sposób narastający, czyli od początku roku. Podstawą dla takiej zaliczki jest osiągnięty dochód w danym okresie, czyli od uzyskanego przychodu odejmuje się poniesione koszty. Warto też podkreślić, że zaliczka na podatek dochodowy nie musi być wykazana w urzędzie skarbowym na żadnej deklaracji.  Z tytułu wyliczonej zaliczki wpłaca się do niego jedynie jej wartość.

Zaliczka na podatek dochodowy miesięczna

Podstawową metodą opłacanie zaliczek jest co miesięczna zaliczka na podatek dochodowy. Z takiej formy, co do zasady korzystać powinni podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym czy skalą podatkową. Obliczoną zaliczkę wpłaca się na konto swojego urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po jej naliczeniu np. Zaliczka na podatek dochodowy została naliczona w czerwcu, więc opłacić ją należy do 20 lipca, analogicznie postępuje się na przełomie roku, czyli zaliczkę wyliczono w grudniu, więc przedsiębiorca powinien opłacić ją do 20 stycznia roku następnego.

Zaliczka na podatek dochodowy kwartalna

Możliwość skorzystania z rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy metodą kwartalną dotyczy małych podatników, czyli tych których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem VAT w przeliczeniu na złotówki nie przekroczyła 1 200 000 euro oraz przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. Kwartalne terminy płatności zaliczki na podatek dochodowy opłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu kwartału, czyli:

  •  Za kwartał I (styczeń, luty, marzec) - zaliczkę należy wpłacić do urzędu skarbowego do 20 kwietnia;
  • Za kwartał II (kwiecień, maj, czerwiec) - do 20 lipca;
  • Za kwartał III (lipiec, sierpień, wrzesień) - do 20 października;
  • Za kwartał IV (październik, listopad, grudzień) - do 20 stycznia następnego roku.