Firmowy rachunek bankowy - obowiązek

Prowadzenie własnej firmy wymaga co do zasady posiadania firmowego rachunku bankowego. Fakt faktem przepisy nie narzucają tego obowiązku wprost, niemniej jednak liczne przepisy podatkowe, które weszły w życie na przestrzeni ostatnich lat, wymuszają to pośrednio. Chociażby w zakresie tzw. białej listy czy mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Opłaty bankowe w kosztach firmowych - ujęcie w KPiR

Wszystkie opłaty bankowe związane z prowadzeniem rachunku bankowego jak np. opłaty za przelew, prowizje, opłaty za kartę itd. mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Wówczas na podstawie wyciągu podatnik może zaksięgować je zbiorczo pod ostatnim dniem miesiąca w kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki.

Co ważne, opłaty bankowe dokonane z rachunku firmowego ale mające związek z prywatnymi transakcjami przedsiębiorcy nie stanowią kosztu uzyskania przychodów i nie podlegają księgowaniu.