Tuż przed początkiem 2019 roku zrobiło się głośno na temat planowanych zmian dotyczących przepisów ustawy o VAT i ordynacji podatkowej. Jedną z najgłośniejszych zmian był plan wprowadzenia nowej struktury jednolitego pliku kontrolnego o nazwie JPK VDEK. Czym jest? Co zawiera? I czy w ogóle wejdzie? Odpowiadamy!

Czym jest JPK VDEK?

JPK VDEK będzie nową strukturą jednolitego pliku kontrolnego, który ma finalnie zastąpić deklarację VAT-7 / VAT-7K,  JPK VAT i VAT-27. Wprowadzenie JPK VDEK ma teże wyeliminować załączniki skladane przy tradycyjnym rozliczaniu podatku: VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZD.

Jakie informacje będzie zawierać JPK VAT?

JPK VDEK będzie zawierać wszystkie informacje zawarte w deklaracjach VAT-7 / VAT-7K,  JPK VAT, VAT-27 oraz dane z załączników: VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZD. Oznacza to, że za pomocą jednej struktury podatnik będzie miał możliwość wykazania transakcji krajowych, oraz krajowych z odwrotnym obciążeniem. Ponadto struktura będzie posiadać dodatkowe obowiązkowe pozycje, które dotyczą m.in. kodu grupy towarów lub usług. 

Co to oznacza?

KodGrupyTowarów i usług jest to zamknięta grupa towarów i usług, które należałoby wybrać dla każdej transakcji po stronie podatku należnego, czyli nie tylko dla faktur sprzedaży, ale także dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia np. import usług czy WNT. W pierwszej wersji wstępnego wzoru JPK VDEK zaproponowanym przez ustawodawcę pojawił się katalog grup towarów i usług, który niestety nie zawierał wszystkich możliwych kodów z jakich mogliby korzystać podatnicy, przez co pojawiło się wiele wątpliwości i pytań “co jeśli dokonuję transakcji, które nie zostały wymienione w danym  katalogu?” Na to pytanie niestety nie ma jeszcze jasnej i definitywnej odpowiedzi ze strony Ministerstwa Finansów dlatego też należy mieć nadzieję, że zostanie to uregulowane w najbliższym czasie.

JPK VDEK od kiedy?

Zgodnie z projektem o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa obowiązek wysyłki JPK VDEK miał wejść już od lipca 2019 roku, jednak w dniu 4 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę a 12 lipca trawiła ona do podpisu przez prezydenta w wyniku czego nowe przepisy wejdą w życie z dniem 01 kwietnia 2020 r. dla dużych przedsiębiorstw oraz od 01 lipca 2020 roku dla pozostałych podatników oraz podmiotów publicznych.