E-sąd to instytucja, która z powodzeniem funkcjonuje w Polsce już od kilkunastu lat. Wprowadzono ją na mocy nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 1 stycznia 2010 roku Roszczenia, których można dochodzić przed e-sądem, są bardzo dokładnie określone. E-sądy - jak to działa? Sprawdzamy w artykule!

E-sąd, czyli alternatywa dla klasycznej windykacji 

Prowadzenie sprawy windykacyjnej w zwykłym, klasycznym sądzie w wielu przypadkach jest niezwykle czasochłonne. Doskonałą alternatywą są tutaj e-sądy, co potwierdza popularność tego rozwiązania. Do podstawowych atutów e-sądów zalicza się przede wszystkim krótki czas realizacji postępowania oraz niskie koszty. Czym jednak dokładnie jest e-sąd i jak działa? 

E-sąd, a dokładniej VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód, to sąd z siedzibą w Lublinie. Warto dodać, że to jedyna instytucja sądowa w Polsce, która wydaje wyroki odnośnie spraw wniesionych za pośrednictwem internetu. Jego zasięg obejmuje nie tylko wybrane dzielnice Lublina, ale w istocie całą Polskę. W e-sądzie nie jest ważne miejsce zamieszkania stron postępowania - wystarczy, że mieszkają oni na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

E-sądy - jak to działa? 

Jak dokładnie działają e-sądy? Takie pytania zadaje sobie wiele osób. Warto wiedzieć, że sprawy są rozpatrywane przez e-sądy za pośrednictwem Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU). W e-sądach są rozpatrywane sprawy związane z odzyskiwaniem długów, które nie wymagają przeprowadzania klasycznego postępowania dowodowego w normalnym sądzie. 

Takie długi powstają na przykład w wyniku zawarcia faktury bądź umowy zawartej na piśmie. Ważne jest to, aby we wskazanych dokumentach bardzo dokładnie była określona wysokość zadłużenia. Kwestia ściągania należności nie jest ograniczona w żaden sposób kwotowo ani w zakresie liczby możliwych pozwów wobec jednego podmiotu. 

Pozew do e-sądu składa się po to, by odzyskać należności wobec nierzetelnego kontrahenta. E-sąd stwierdza obowiązek zapłaty długu. Gdy e-sąd wyda nakaz zapłaty a dłużnik w dalszym ciągu będzie zwlekał z opłaceniem swoich należności, wówczas sprawa może być przekazana do komornika, który następnie wszczyna egzekucję komorniczą. 

Czy postępowania w e-sądzie są szybkie? 

Jednym z najczęstszych pytań dotyczących specyfiki działania e-sądów jest kwestia szybkości postępowań w tego typu sądach. Okazuje się, że sprawy w e-sądach są rozpatrywane w naprawdę bardzo krótkim czasie, a dodatkowo skutecznie. Z racji tego, iż cała procedura odbywa się w sposób zdalny, osoba zadłużona nawet w ciągu kilku dni od rozprawy może otrzymać korespondencję z nakazem zapłaty na rzecz danego podmiotu. 

Jak złożyć pozew do e-sądu? 

Aby rozpocząć postępowanie przed e-sądem, należy złożyć pozew za pomocą dedykowanej strony internetowej e-sad.gov.pl. Pozew można złożyć samodzielnie bądź za pośrednictwem uprawnionego pełnomocnika, którym może być radca prawny bądź adwokat. Aby wnieść pozew, trzeba posiadać na stronie e-sądu konto.

Podczas składania pozwu w ramach elektronicznego postępowania upominawczego trzeba pamiętać o obowiązku uiszczenia stosownej opłaty. Zgodnie z artykułem 19 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłata ta wynosi 25% kwoty wpłacanej podczas zwykłego postępowania, zatem 1,25% wartości przedmiotu sporu. Opłata nie może być mniejsza niż 30 złotych. 

https://mediait.pl/-e-sady-jak-to-dziala-wyjasnienie