Skonto, a rozliczenie podatku VAT

skonto

Twoi kontrahenci nieregularnie regulują swoje zobowiązania? Sposobem na zwiększenie skuteczności biznesowej jest udzielanie rabatów dla klientów, którzy wcześniej dokonają zapłaty. Skonto to zachęta do przedterminowego przekazania należności.