Zaliczka na podatek dochodowy

Podatnicy decydujący się na formę opodatkowania według skali podatkowej lub podatek liniowy zobowiązani są w ciągu roku do składania miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. Takie zaliczki są naliczane w sposób narastający, czyli od początku roku. Podstawą dla takiej zaliczki jest osiągnięty dochód w danym okresie, czyli od uzyskanego przychodu odejmuje się poniesione koszty.Read More